четвер, 12 лютого 2015 р.

Електронні документи в ШБ: практикум

До групи шкільних бібліотекарів - учасників планового заняття "блогерів-початківців" сьогодні приєднались іще кілька колег, аби продовжити розгляд важливої для сучасної шкільної бібліотеки теми - "Формування та облік фондів електронних документів".


Проаналізували можливі джерела надходження електронних документів, їх "статус" (самостійні ЕД та додатки до друкованих видань) і, відповідно, нормативні вимоги щодо сумарного та індивідуального обліку таких документів, джерела, що допоможуть освоїти правила бібліографічного опису таких документів, а також електронних ресурсів віддаленого доступу.
Ця зустріч стала своєрідним практикумом у доповнення до розгляду теми, що відбулося за програмою січневого семінару шкільних бібліотекарів міста.
    

 
Посилання:
1. Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах -http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0530-07
2. ГОСТ 7.20-2000. Міждержавний стандарт СІБІД. Бібліотечна статистика
3. ДСТУ 7448:2013. Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять
4. ГОСТ 7.83-2001. Межгосударственный стандарт СИБИД. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. - http://internet-law.ru/intlaw/laws/gost.htm
4. Віртуальна школа каталогізатора. Каталогізування електронних документів
5. Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0
6. Положення про електронну колекцію Наукової бібліотеки НаУКМА
7. Інструкція з обліку  документів, що знаходяться у фондах бібліотек ВНЗ України (робочий матеріал)

Немає коментарів:

Дописати коментар

Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.